An tinh tiền tệ Việt Nam

Trong năm 2020, ngoài những khó khăn do suy thoái kinh tế và vấn đề bất ổn tài chính toàn cầu, Việt Nam cũng phải đối mặt với tình trạng nợ công và nợ tư tăng nhanh, nguy cơ đảo chiều cũng như giảm sút dòng vốn ngoại. Theo đánh giá của các chuyên gia,... Đọc thêm