Quản lý tài chính

Quản lý tài chính

Trong năm 2020, ngoài những khó khăn do suy thoái kinh tế và vấn đề bất ổn tài chính toàn cầu, Việt Nam cũng phải đối mặt với tình trạng nợ công và nợ tư tăng nhanh, nguy cơ đảo chiều cũng như giảm sút dòng vốn ngoại. Theo đánh giá của các chuyên gia,... Đọc thêm
Nếu bạn biết cách quản lý, vay cá nhân là một trong những cách tốt nhất để giải quyết tạm thời những khó khăn tài chính hiện tại nhằm tạo tiền đề cho những mục tiêu lâu dài. Tuy nhiên, việc thực hiện lúc nào cũng khó hơn là nói. Không có gì tồi tệ... Đọc thêm